phi công người Anh-Bệnh nhân phi công ổn định sau hai ngày cai ECMO