Phẫu thuật não-Video: Bệnh nhân gảy đàn trong khi được phẫu thuật não