phát ngôn viên-Trung Quốc phản đối tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng G7