Phát ngôn gây tranh cãi-BTV Quỳnh Hoa xin lỗi người dân miền Trung vì bài đăng gây tranh cãi về bão Noru