phát hiện tổ chức mang thai hộ-Phát hiện ổ nhóm tội phạm tổ chức mang thai hộ liên tỉnh

  • Phát hiện ổ nhóm tội phạm tổ chức mang thai hộ liên tỉnh

    Phát hiện ổ nhóm tội phạm tổ chức mang thai hộ liên tỉnh

    Kiểm tra hành chính tại phòng 501, chung cư mini Cao Thắng ở TP Hạ Long, cơ quan công an phát hiện Trần Thị Ba và 8 phụ nữ ở nhiều địa phương khác nhau trên cả nước (trong đó có 3 phụ nữ đang mang thai) cùng chung sống sinh hoạt, không có đăng ký tạm trú tạm vắng, có nhiều biểu hiện nghi vấn.