Phát hiện thức ăn có giòi-Vào mùa hè càng nên cẩn trọng những đồ ăn có nguy cơ sinh giòi nhung nhúc