phát hiện thi thể-Phát hiện thi thể đang phân hủy của người đàn ông sống một mình, bốc mùi hôi thối trong vườn nhà