phật giáo-Bảo tàng Mỹ phát hiện 'gương ma thuật' bí ẩn được chế tác từ thế kỷ 16