pháo-Mẹ và con gái giấu hơn 800 kg pháo nổ trong phòng ngủ