Phản ứng trái chiều-Lê Bống tiếp tục gặp biến khi mang khăn quàng đỏ, mặc quần ngắn 'nhảy nhót' trên TikTok