Phan Kim Liên-Kiếm hiệp Kim Dung: 'Đệ nhất dâm phụ' lẳng lơ và độc ác nhất trong truyện Kim Dung