Phần bọt khi luộc thịt bẩn hay sạch-Phần bọt nổi lên khi luộc thịt hay hầm xương là tinh chất hay là chất bẩn? 85% mọi người hiểu sai