phản bội-Đem cơm cho chồng, vợ đi theo được chứng kiến cảnh tượng phơi bày sự tử tế giả tạo của chồng