phân biệt chủng tộc-Cảnh sát Mỹ tròng dây vào nghi phạm da màu, dắt đi trên phố