Phạm Xuân Thăng-Bí thư Hải Dương: Dân biết sợ nhưng không được hoảng sợ vì dịch bệnh