phạm thanh thảo-Chiêu giữ chồng đại gia 'cao tay' của ca sĩ Phạm Thanh Thảo