Phạm Quỳnh Anh-2 con gái đều không học lớp 1, Phạm Quỳnh Anh nhận 'cơn mưa' bình luận của dân tình