Phạm Quỳnh Anh-DJ Oxy mất 16.000 USD vì tham gia Mỹ nhân hành động, tiết lộ nhiều bí mật ít ai biết