Phạm Nhật Vượng-8X đăng ký góp bằng tiền mặt số vốn điều lệ 'không tưởng' lên tới 500 ngàn tỷ đồng, sẽ bị xử lý ra sao nếu không góp đủ tiền?