Phạm Nhật Vượng-Vingroup đã thay đổi thế nào từ khi làm VinFast?