Phạm Minh Chính-Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP Cần Thơ