Phạm Băng Băng-Triệu Vy và những mối 'thâm thù truyền kiếp' trong Cbiz: Hống hách với Châu Tấn nhưng lại bị Phạm Băng Băng tát thẳng mặt