Phạm Bá Khá-Công an tỉnh Bắc Ninh: Khá Bảnh là một tên tội phạm nghiện ngập