Phạm Anh Khoa họp báo-Phạm Anh Khoa và #MeToo: Đừng câm lặng vì một showbiz sạch sẽ hơn