Phạm Anh Khoa-Phía sau hình ảnh chàng rocker lắm ồn ào là một Phạm Anh Khoa vụng về nhưng chăm con cực chu đáo