Phá thai bằng thuốc-Phá thai bằng thuốc có an toàn tuyệt đối?