phá chuyên án ma túy-Khống chế đối tượng mang theo 3 kg ma tuý đá, manh động chống trả