Peru-Thị trưởng giả chết sau trốn giới nghiêm đi uống rượu