Pep Guardiola-Pep muốn hoãn luôn Ngoại hạng hơn là thi đấu trên sân không khán giả