park hang-seo-HLV Park đau đầu khi lựa chọn sân tập tại Kyrgyzstan, chuẩn bị cho giải châu Á