park hang-seo-Tái hiện 'cú bắt tay lịch sử', thầy Park mới là điểm nhấn trong trận cầu kỳ lạ của Hà Nội