Park Bo Gum-Record Of Youth: Fan háo hức với màn cameo 'đáp lễ' của Park Seo Joon dành cho Park Bo Gum