Pakistan-Chồng siết cổ vợ nhiễm HIV rồi treo thi thể lên cây