oto cũ-Độ tuổi trung bình của phương tiện tăng lên do đại dịch Covid-19