oscar 2020-Tổng thống Donald Trump gây tranh cãi MXH khi bức xúc vì Parasite thắng Oscar: 'Cái quái gì vậy, sao lại là phim Hàn Quốc?'

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience