Online Friday-Ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất 2019 sẽ diễn ra vào ngày 6/12