Ông Trần Thanh Liêm-Ông Trần Thanh Liêm bị xóa tư cách nguyên Chủ tịch Bình Dương