Ông trần bắc hà tử vong-Tang lễ ông Trần Bắc Hà diễn ra vào ngày 22/7 ở TP HCM