Ông Phạm Nhật Vũ bị bắt-Ông Phạm Nhật Vũ hối lộ cho ai?