ống nước sông Đà-Video ảnh Hà Nội: Hàng nghìn người nhiều ngày vạ vật xếp hàng xách nước


  • Đường nước sông Đà còn vỡ đến bao giờ?

    Đường nước sông Đà còn vỡ đến bao giờ?

    29/09/2015 06:51

    Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội không dám khẳng định sự an toàn của đường nước sông Đà khi trao đổi với Góc nhìn thẳng. Ông cũng đưa ra ý kiến về việc người dân thi nhau dự đoán lần vỡ tiếp theo của đường ống này.