Ông Nguyễn Đức Chung-Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: 'Hà Nội có 2 trường hợp ban đầu xét nghiệm âm tính nhưng chỉ trong vòng 7, 8 ngày sau phát bệnh'