Ông Nguyễn Đức Chung-Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Không tiêu hết tiền sẽ có lỗi với dân