ông hoàng nhạc Việt-Đàm Vĩnh Hưng: 'Mỹ Tâm bay vào ôm tôi, rồi dùng tóc, dùng áo chùi hết những hơi cay đó cho tôi'