Ông Dũng “lò vôi”-Bà Phương Hằng đã trực tiếp đến toà soạn, nhà báo Hàn Ni thách thức 'đố xin gặp được ai, ruồi nhặng đuổi còn không kịp'