ông đoàn ngọc hải làm từ thiện như thế nào-Ông Đoàn Ngọc Hải nổi giận vì bị mạnh thường quân 'xúc phạm nhân phẩm' nặng nề, sự thật ra sao?