ông Đoàn Ngọc Hải làm bồi bàn-VIDEO: Ông Đoàn Ngọc Hải phục vụ quán cơm 5.000 đồng, lấy tiền xây nhà cho người nghèo