ông Đặng Lê Nguyên Vũ-Sau ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vào nhóm phụ nữ giàu nhất Việt Nam