ông chủ Asanzo-Asanzo nói gì khi bị tố nhập hàng TQ rồi dán 'Made in Vietnam'?