Ông Cao Thắng - Đông Nhi-Ninh Dương Lan Ngọc: 'Giữa đám cưới thế kỷ, em cũng muốn lấy chồng!'