OnePlus 9-Android 12 biến OnePlus 9 và OnePlus 9 Pro thành cục gạch