Once Upon a Time in Hollywood-Dàn sao Ký Sinh Trùng vỡ oà ẵm giải danh giá nhất tại SAG Awards 2020