Once Upon a Time in Hollywood-Các bộ phim nhận tràng vỗ tay dài nhiều phút tại Cannes