Ôn thi-Dưới thời tiết nắng nóng 40 độ C như 'đổ lửa', nam sinh bê bàn ghế ra ban công trường ôn thi gây 'sốt' mạng