ơn giời cậu đây rồi-Ơn giời cậu đây rồi: Denis Đặng 'đứng hình' khi bị Trấn Thành tố 'trọng nam khinh nữ'