Oman-ĐT Việt Nam tập trung trở lại vào cuối tháng 10